Redukowanie kosztów

Oferujemy usługi doradcze, których celem jest poszukiwanie oszczędności. Na podstawie wieloletnich doświadczeń w modelowaniu procesów biznesowych, jak również przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu zarządzania logistyką, proponujemy naszym Klientom wykonanie reorganizacji sieci dystrybucji pod kątem minimalizacji kosztów obsługi.

Analiza obecnego modelu sieci dystrybucji

Analiza obecnego modelu sieci dystrybucji
 • Identyfikacja i analiza procesów transportowych w obecnej sieci dystrybucji,
 • Określenie strumieni towarowych i opracowanie mapy przepływów,
 • Oszacowanie całkowitych kosztów dystrybucji na podstawie:
  • kosztów dystrybucji (lokalnej i bezpośredniej),
  • kosztów przewozów liniowych,
  • kosztów cross-dock (funkcjonowania platform przeładunkowych),
  • kosztów dostaw kurierskich w oparciu o rynkowe stawki przewozowe i zoptymalizowany istniejący model.

Projektowanie nowego modelu sieci dystrybucji

Projektowanie nowego modelu sieci dystrybucji
 • Przestrzenna reorganizacja sieci dystrybucji,
 • Optymalizacja dystrybucji lokalnej w systemie SkyLogic i przeniesienie wyniku analizy na cały model kosztowy dystrybucji,
 • Oszacowanie całkowitych kosztów dystrybucji na podstawie:
  • kosztów dystrybucji (lokalnej i bezpośredniej),
  • kosztów przewozów liniowych,
  • kosztów cross-dock (funkcjonowania platform przeładunkowych),
  • kosztów dostaw kurierskich w oparciu o rynkowe stawki przewozowe i optymalne rozmieszczenie platform przeładunkowych i tras,
 • Wyliczenie kosztów dystrybucji lokalnej i bezpośredniej dla różnych wariantów realizacji dostaw (symulacje w SkyLogic):
  • zróżnicowania czasów realizacji dostawy dla różnych regionów lub segmentów Klientów ABC,
  • doboru floty o różnej wielkości,
  • wprowadzenia minimum logistycznego.

Analiza wyników prac symulacyjnych – sugerowane rozwiązania

Analiza wyników prac symulacyjnych – sugerowane rozwiązania
 • Analiza czynników wpływających na koszty przedsiębiorstwa,
 • Budowa modelu kosztowego przedsiębiorstwa i dokonanie symulacji dla:
  • obecnego modelu kosztowego,
  • nowego modelu kosztowego,
 • Zarekomendowanie rozwiązania z uwzględnieniem:
  • minimalnych kosztów dystrybucji,
  • ryzyka zmienności kosztów dystrybucji w czasie.

Zobacz wszystkie funkcjonalności systemu Skylogic

Co na tym zyskasz?

Zmiana struktury kosztów

Zmiana struktury kosztów

Minimalizacja kosztów transakcyjnych i koncentrowanie się na działaniach przekładających się na zyski dla Klientów.
Zamiana kosztów stałych na zmienne (np. poprzez uelastycznienie systemu rozliczeń z podwykonawcami).
Współpraca dostawców z odbiorcami w celu eliminacji pustych przebiegów środków transportu.
Zwiększenie zjawiska kompresji czasu wszystkich operacji składowania i transportu wewnątrz łańcucha dostaw,łączenie się kanałów dystrybucji z kanałem logistycznym.
Lepsze wykorzystanie zasobów

Lepsze wykorzystanie zasobów

Redukcja zbędnych czynności, większa wydajność i kontrola zużycia zasobów.
Optymalizowanie wykorzystania aktywów przedsiębiorstwa.
Zmiana konfiguracji sieci logistycznej (lokalizacja magazynów, hubów).
Przydział Klientów do centrów dystrybucji.
Optymalizacja tras.
Lepsze planowanie procesów

Lepsze planowanie procesów

Optymalizacja procesów (większa efektywność, eliminacja wąskich gardeł, usunięcie zbędnych elementów).
Analiza alternatywnych metod wykonania zadań.
Zapewnienie powtarzalności procesów i ich automatyzacja.
Standaryzacja opakowań zbiorczych i transportowych - redukcja ich liczby.
Stworzenie warunków do sprawnego i szybkiego przeładunku w punktach węzłowych.

Bądź na bieżąco

Bądź na bieżąco

© 2017 Benson Consultants. All Rights Reserved.